Όροι & Προϋποθέσεις

 

 

Εκτέλεση παραγγελίας

Πληρωμές

Παραδόσεις

Επιστροφές ειδών και χρημάτων

 

Σταθερός στόχος της Διοίκησης είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της Inariva,όπως η εκτέ λεση των αναλαμβανομένων παραγγελιών με τρόπο που να υπερκαλύπτει τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που έχουν συμφωνηθεί με τους πελάτες, και πάντα εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Πάγια πολιτική της Εταιρείας είναι η άμεση και συνεχής επικοινωνία με τους πελάτες μας.